TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hot Spot Istanbul

 
HOT SPOT ISTANBUL (Haus Konstruktiv Müzesi’nde)
 
6 Haziran – 22 Eylül 2013

1940’ların sonundan günümüze soyut, somut ve kavramsal Türk sanatı.
 
Haus Konstruktiv Müzesi’nde gerçekleştirilen HOT SPOT ISTANBUL sergisi, içerdiği 60 yıllık eserlerle İsviçre’deki soyut, somut ve kavramsal Türk sanatına dair en kapsamlı sergi olma özelliğine sahip. Projenin çıkış noktası, 1940’ların sonundan itibaren soyut-somut Türk resim sanatının gelişimine ve bu sanatın bütün dünyada etkin bir biçimde faaliyet gösteren genç sanatçı nesil üzerindeki etkisine odaklanmıştır. Bu sebepten dolayı, sergi ayrıca, eş zamanlı olarak Türkiye’de ve diğer yerlerde yaşayan ve çalışan, sadece Türkiye dışında yaşayan ya da daha ziyade Türkiye’de yaşayan çok sayıda sanatçıyı içermektedir. Sergiye üç yayıncı da eşlik ediyor.
 
Türkiye’de ve özellikle de İstanbul’da birkaç yıldır çok özel, enerjik ve canlı bir sanat ortamı kendisine yer bulmaktadır. Boğaz’ın ikiye böldüğü bu şehir, yaratıcı çalışmalar için ideal bir platform sunmakta ve gelenek ile yenilik arasında, kelimenin tam anlamıyla insanı mest eden bir sahneye bürünmektedir. Bu ortam, her yıl artan sayıda Türkiye’nin diğer şehirlerinden pek çok sanatçıyı İstanbul’a çekmektedir. İstanbul’un her yerinde yeni galeriler ortaya çıkmakta ve yeni sanat alanları keşfedilmektedir. İstanbul, gün aşırı pek çok şeyin bir araya gelerek yoğun bir biçimde birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu bir yerdir.
 
Haus Konstruktiv Müzesi, İstanbul’un canlılığını ve hareketliliğini Zürih’e taşımak ve çağdaş Türk sanatının yanı sıra seçilmiş örnek çalışmalar eşliğinde Türk sanat tarihine de odaklanmak için kapılarını bu sergiye açıyor. Bu sergi projesi, sanatçılarla, koleksiyoncularla ve serginin gerçekleşmesi için Haus Konstruktiv Müzesine kıymetli desteklerini esirgemeyen bireylerle kurulan yakın işbirliği esasına dayanmaktadır.
 
HOT SPOT ISTANBUL, beş farklı bölüme ayrılmıştır ve her bir bölüm müstakil bir fonksiyon icra etmektedir. Ancak, bölümler arasındaki ilişki, birbirinden tamamıyla kopuk olmayıp, sanat tarihinden günümüze bir devamlılığa vurgu yapmaktadır. Sergide resimler, çizimler, heykeller, plastik sanatlar ve mekânsal çalışmalar sunulmaktadır. Çağdaş ve tarihsel sanatçıların bireysel sunumlarının yanı sıra çeşitli katlarda temalı sunumların gerçekleştirilmesiyle tarihsel gelişmeler de anlaşılabilir hale gelmektedir. Bu tarihsel gelişmelerin etkileri kendisini, somut ve geometrik sanat, minimal sanat ve kavramsal sanat hareketleri üzerinde de göstermekte ve bu hareketlerle temas halinde olmaktadır. Ayrıca sergide temsili, soyut ve somut yaklaşımlar arasındaki ince farklar da, sanat tarihindeki “izm”lerin ele alınıp incelenmesiyle birlikte keşfedilmektedir. Sergide dikkat çekmek istediğimiz bir diğer nokta da, sanatçıların ortaya koydukları eserlerle birlikte aslında sıklıkla öngörülebilir olduklarını göstermektir.