TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Büyük Tang Hanedanlığı Pazarı Projesi

Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası, Xi’an’dır. Xi’an, İpek Yolu ticaretinin gözdesi olarak  Tang Hanedanlığı Döneminde başkentlik yapmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki, Shanxi Eyaleti’nin Başkenti Xi’an’da Tang Hanedanlığı Kültür Endüstrisi Yatırım Şirketi Başkanı Lu Jianzhong ve beraberinde bir heyet 29 Mart 2011 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın Özgür Özaslan ile bir görüşme yapmıştır.

Anılan görüşmede 2011 yılında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 40. yıldönümü nedeniyle çeşitli kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü vurgulanmış, “2012 Türkiye’de Çin Yılı”, “2013 Çin’de Türkiye Yılı” çerçevesinde yapılacak faaliyetlerin kültür-turizm ilişkilerinin yanı sıra ticari alanda da yeni fırsatların doğmasına yol açacağı kaydedilmiştir.

Görüşmede, Büyük Tang Hanedanlığı Pazarı Projesi: gündeme gelmiş ve bu projede Türkiye’nin katılımından memnuniyet duyulacağı dile getirilmiştir.

Tarihi İpek Yolu Pazar kalıntıları üzerinde, İpek Yolu’nun  yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan bu proje Çin Hükümeti tarafından da desteklenmektedir.

 

Bu proje çerçevesinde İpek Yolu üzerindeki 12 ülkeye ait (Japonya, Kore, İran, Türkiye, İtalya, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan vb.) standlar oluşturulacaktır.

Bu standlarda, ülkelerin mimari özelliklerini yansıtan binalar inşa edilerek, geleneksel el sanatları ürünlerinin, özgün kültürel değerleri yansıtan eserlerin, turistik eşyaların pazarlanmasına imkan verilecektir.

Türkiye için ayrılan alanda inşa edilecek yapı, burada pazarlanabilecek eserler, Türk Kültürü’nün tanıtımı için yapılacak çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunulması da mümkün olabilecektir.

Söz konusu projenin ülkemizin kültür ve turizm açısından tanıtımına büyük fayda sağlayacağı düşünülmekte, “Türkiye” adının yaşatılacağı bina ile ilgili proje hazırlanması aşamasından itibaren Bakanlığımızca görevlendirilecek uzmanların da çalışmalara katılmasında yarar görülmüştür.

Anılan projede Türkiye Standının oluşum aşamalarının ele almak üzere 7-8 Haziran 2011 tarihlerinde, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşaviri İlknur Yiğit, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Fatoş Özsoy, İnşaat Mühendisi Arzu Kahraman Yılmaz, Mütercim Yıldız Berkkan, ARİSTO Turizm Şirketi yetkilisi Filiz Karaca Xi’an’da temaslarda bulunmuştur. Bu temaslarda Çin Tang Hanedanlığı Kültür Endüstrisi Yatırım Şirketi yetkilileri projeyle ilgili Bakanlık yetkililerine bilgiler vermiş ve kurulacak olan Türkiye alanı ile ilgili fikir paylaşımında bulunmuştur. Bakanlık teknik yetkilileri Türkiye alanı ile ilgili hazırlamış oldukları taslak projeleri paylaşmış, bu alanın tasarımı konusunda yol gösterici olmuştur. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, İstanbul, İpek Yolu’nun son durağı olarak kabul edilmektedir. Bu alanın tasarımında bu durum göz önünde bulundurulmuştur.
 
  • Büyük Tang Hanedanlığı Pazarı Projesi
  • Büyük Tang Hanedanlığı Pazarı Projesi