T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pasaport

Pasaport, her ülkenin kendi vatandaşına veya vatandaşlığına geçmiş kişilere ya da bir başka bir ülkenin vatandaşıyken sığınma hakkı alan kişilere verilen resmi bir belgedir. Bir ülkeden diğer bir ülkeye geçişte pasaport ya da yerine geçen bir belge bulundurmak zorunludur.

Pasaport işlemleri İllerde Emniyet Müdürlüklerince yapılır.  Pasaport hakkında detaylı bilgi ve online başvuru işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesindenyapılabilir.  

Aşağıdaki bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesindenalınmıştır: