T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Gezilecek Yerler

Antik Kentler

Iassos: Mandalya Körfezinde Güllük'ün karşısında bir yarımada üzerinde yer alır. İ.Ö. 3000 yıllarına uzanan kentte büyük sur,su kemerleri, tiyatro bulunmaktadır. Milas-Söke karayolunun Köşk köyü kavşağından 18 km. sonra kente ve denize ulaşılır. Ayrıca Güllük'ten deniz yolu ile yapılacak bir gezinin unutulmaz olduğunu belirtmekte yarar vardır. Kentin antik limanı günümüzde yatçıların uğrak yeri olmuştur. 

 

 

Labranda (Koca Yayla): Milas'ın 18 km. Kuzeydoğusunda, Çomak Dağında bir teras üzerinde kurulmuş olan Labranda'ya Milas'tan stabilize bu yol ulaştırır.Gezginleri, günümüzde antik çağda Mylasa'dan başlayan 8 m. genişliğindeki yol üzerinde döşeme izlerini yer yer görmek mümkündür. Kalıntıları büyük ölçüde korunmuş olan Labranda'da ilk kazılar 1940 yılında başlamıştır. İ.Ö. 4. yüzyılda Karya'da Satraplas döneminde yapılan Zeus Labrandus tapınağı ile ünlüdür.

Keramos: Gökova Körfezi'nin Kuzey sahilinde bugünkü Ören bucağının bulunduğu yerdedir ve Milas'a uzaklığı 50 km. dir. Adını Yunanca'da "çömlek" ya da "Seramik" anlamına gelen Keramos sözcüğünden alan kentten, koruma duvarları, dağ yamaçlarındaki kaya mezarları, nekropoldeki lahit mezarlar günümüze kadar ulaşan önemli kalıntılardır. Bodrum'dan başlayıp Gökova Körfezi'nde yapılan Mavi Yolculuğa katılan turistlerin mutlak görmek istedikleri ören yerlerimizdendir.

Euromos: Milas-Selimiye karayolunun 13. km.'sinde yer alan Euromos'da kalıntılar yolun sağında çoğunlukla olmak üzere yolun iki yanında yer almaktadır. 

Herakleia: Kent, Beşparmak Dağları'nın Güney eteklerinde Bafa Gölü kıyısında kurulmuştur. Çok engebeli ve kayalar üzerinde 65 kule ile takviyeli 6,5 km. uzunluğunda sur duvarlarına sahiptir. Helenistik Çağda inşa edilen kentte Athena Tapınağı, Agora, Şehir Meclis Binası, Tiyatro ve bir hamam bulunmaktadır.

Bargylia: Mandalya Körfezi içinde yer alan Güllük Limanın güneyinde karaya doğru uzanan bir koyda kurulmuştur. Milas - Bodrum karayolunun 30. km. 'sinde bulunan Bargylia'yı Yunan Mitolojisi kahramanlarından Bellere Phon kurmuştur. Tepenin iki doruğunda, kuzeydekinde Roma, Yunan, güneydeki ve diğer alanlarda ise Bizans Çağı eserler yer alır.

Beçin: Milas'ın 5 km. kadar güneyinde 200 m. yükseklikte sarp bir kayalık üzerinde kurulmuştur. Kentin adı Ortaçağ İtalyan kaynaklarında "pezona", Türk - İslam kaynaklarında ise "Berçin", "Peçin" ve "Beçin" şeklinde geçmektedir. Kentten günümüze ulaşan yapı kalıntıları Milas ovasına bakan iç kale surlarla çevrili dış kale ve surlar, Kenez ve Sığmen mevkilerinde yoğunlaşmaktadır.

Zeus Karios Tapınağı: Hisarbaşı Mahallesindedir. Hisarbaşı tepesinin doğusunda 3.5 m. yüksekliğinde bir podyum üzerine inşa edilmiştir. Bugün Yuva denen korint nizamında tek bir sütunu ayaktadır. 
Gümüş Kesen Mezar Anıtı:
Muhtemelen M.S. II. yy.a tarihlenen bu mezar anıtı dikdörtgen bir mezar odası ile bu odanın üzerindeki paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir örtüden ibarettir. 

Sinuri Mabedi: Milas'ın 14 km. güney doğusunda bugünkü Kalınağıl köyünün üstündeki bir tepe üzerinde eski bir Kar ismini muhafaza eden ilah Sinuri'ye ait mabet kalıntıları vardır.

Sinuri rahipliği M.Ö.4. yüzyıldan sonra babadan oğla geçerek bir ailede kalmıştır. Senede bir büyük bayram yapılıp, öküzler kurban edilmektedir. İlahın ne şekilde tasvir edildiği bilinmiyorsa da elinde çift yüzlü balta tuttuğu anlaşılmıştır. Sinuri Mabedi Hıristiyanlık devrinde kiliseye çevrilmiştir.

Camiler ve Türbeler

Firuz Bey Cami: Merkezde Firuz Paşa Mahallesinde olup, Menteşe Valisi Hoca Firuz Bey tarafından 1394 (H. 787)