T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2013 Yılı Reklam İhalesi İlanı

                       İHALE İLANI
 

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN
 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2013 yılı içerisinde yurtdışında gerçekleştirilecek reklam faaliyetlerine yönelik yapılacak olan reklam ihalesi için, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 21. maddesi ve 04.11.2004 tarih ve 25633 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren  “İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar”  çerçevesinde,  Bakanlıkça belirlenen İhale Dokümanına bağlı olarak teklif alınacaktır.
 
İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname, Hedef Pazar Grupları ve Bütçe Dağılım Tablosu, Kimlik Bilgileri Formu, Kampanya Bilgilendirme Raporu ve Pazar Raporları) www.kulturturizm.gov.tr adresinden temin edilebilir.
 
Teklifler 6 Eylül 2012 tarihi mesai bitimine kadar bir paket halinde Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği adresine ulaşacak şekilde elden veya özel ulak yoluyla usulüne uygun hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
 
Posta/kargodan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak olup Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği adresine 6 Eylül 2012 tarihi mesai saati bitiminden sonra teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

İhalenin Tarihi: 9-14 Eylül 2012
İhalenin Yapılacağı Yer: Madrid Kültür ve Tanıtma Müşavirliği-İSPANYA
İhale Dokümanının Gönderileceği Adres:
Consejería de Información de Turismo de Turquía
C/ Antonio Maura nº 18 - 2 D 28014 Madrid/ESPANA
 
Telfs. +34 915597014 / 7114 Fax: +34 915476287
Web: http://www.turismodeturquia.com
e-mail:turquia@telefonica.net