T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Pazarlama Hedefleri,İletişim Stratejileri

Tanıtma Genel Müdürlüğü yurt dışı tanıtım faaliyetlerini pazarlama hedefleri ve iletişim stratejilerine dayanarak gerçekleştirmektedir.
 
PAZARLAMA HEDEFLERİ
 
Türkiye’nin pazar payının ana pazarlarda ve gelişmekte olan pazarlarda artırılması, olgun pazarlarda korunması
 
Normal koşullar altında toplam ziyaretçi sayısının artırılması
 
Ülkemize gelen üst gelir grubu ziyaretçilerin payının artırılması
 
Kişi başı harcamanın ve kalış sürelerinin artırılması
 
Mevsimselliğin azaltılarak turizm talebinin 12 aya yayılması
 
Kültür, golf, kış, kongre, yatçılık, şehir, gençlik, sağlık ve eko turizm gibi turizm çeşitlerine yönelik talebin arttırılması
 
Turizmin bölgelere dengeli dağılımının sağlanması
 
İLETİŞİM HEDEFLERİ
 
Türkiye’nin dünya turizm pazarındaki imajının geliştirilerek eşsiz kültürel mirasa ve doğal güzelliklere sahip, ürün çeşitliliği sunan ve modern bir ülke olarak konumlandırılması
 
İLETİŞİM STRATEJİSİ
 
Destinasyon odaklı tanıtım yapılması
 
Deniz-kum-güneşten farklı seyahat motivasyonlarına da odaklanılarak Türkiye’nin ürün çeşitliliğinin vurgulanması
 
Tanıtımlarda Türkiye’nin sunduğu yaşam tarzı ve seyahat deneyiminin duygulara hitap eden mesajlarla aktarılması
 
Başta İstanbul olmak üzere Antalya, Muğla, Kapadokya ve Nemrut gibi destinasyonlarımızın, kısa tatiller için önemli bir alternatif olarak konumlandırılması
 
Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası sportif, kültürel, sanatsal etkinliklerin tanıtımı için çalışmalar yapılması 
 
Görsellerde, yaşamın içinden görüntüler ve insan unsurunun kullanılması
 
Dijital tanıtıma ağırlık verilmesi