T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

2012 Yılı Yurtdışı Turizm Fuarları

                Ülkemizin sahip olduğu tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslararası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla, katılmakta olduğumuz uluslararası turizm ihtisas fuarlarında, Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte olan reklam kampanyalarında olduğu gibi özellikle destinasyonların ön plana çıkartılması amaçlanmaktadır. 2012 yılında katılınacak olan uluslararası turizm fuarlarına ilişkin liste ile Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimizin irtibat bilgileri Bakanlığımız Tanıtma Genel Müdürlüğünün web sitesinde (http://www.tanitma.gov.tr) yer almaktadır.

                Kültür ve Tanıtma Müşavirliklerimiz/Ataşeliklerimiz aracılığıyla 2012 yılında iştirak edilecek fuarlara, Bakanlığımızca kiralanan standlarda katılmak isteyen sektör kuruluşlarına yer verilecek olup, kamu/özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası turizm ihtisas fuarlarına katılınmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir.

1- Fuar listesinde yer alan büyük fuarlar ile stand büyüklükleri uygun fuarlarda bölgesel tanıtıma (destinasyon tanıtımı) yönelik olarak destinasyonları temsilen katılacak olan sektör kuruluşları için yer ayrılacaktır. Ayrıca Bakanlığımız standlarında yer almak suretiyle bağımsız olarak katılmak isteyen işletmelere (acenta, otel, tur operatörü vb) stand büyüklüğünün elverdiği ölçüde fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) ücretlerinin üstlenilmesi veya katkıda bulunulması karşılığında bağımsız yerler verilecektir.

                2- Bölge standlarında (resepsiyon ünitelerinde) yer alacak sektör kuruluşlarınca;

a)        Fuarlarda tanıtım amaçlı dağıtılmak üzere turistik merkezlerin veya bölgelerin katalog, broşür, CD, hediyelik eşya vb. tanıtım materyallerinin hazırlanması,

b)       Resepsiyon ünitelerinin her birinde bölge destinasyonlarını tanıyan en az iki profesyonel turist rehberinin görevlendirilmesi,

3-       Fuarlar süresince yapılması düşünülen ikram, kokteyl, gösteri vb. etkinlikler için sektör kuruluşlarının ilgili Kültür ve Tanıtma Müşavirlik/Ataşeliklerimize önceden başvurmaları gerekmektedir.

4-       Büyük fuarların bölge standlarının (resepsiyon ünitelerinin) organizasyonu TÜROFED’in (Türkiye Otelciler Federasyonu) sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. (Örneğin: İstanbul destinasyonu için TUROB, Antalya için AKTOB, Kapadokya için KAPTİD vb. gibi).

 5-       Bakanlığımız standlarında imkanlar ölçüsünde seyahat acentalarını temsilen TÜRSAB’a ayrı stand tahsis edilecek olup, bu standların organizasyonları ve yapılması gereken aktiviteler TÜRSAB’ın (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

6-       Fuar listesinde yer alan incentive ve kongre turizmine yönelik ihtisas fuarları olan EIBTM Barselona, The Gulf Incentıve Busıness, Londra Confex, IMEX Frankfurt, IMEX Las Vegas, IT&CM Incentive Travel Fuarlarına; bu konuda uzmanlaşmış seyahat acentası ve otellerin yer alması önem taşıdığından bu fuarlara katılacak işletmelerin belirlenmesi ve standlarda yer verilmesi işlemi ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimizin sorumluluğunda, Antalya ve İzmir Kongre ve Ziyaretçi Büroları ile birlikte İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) tarafından yapılacak, ancak sadece İstanbul’un tanıtımına yönelik kuruluşlara değil, bu konuda faaliyet gösteren Türkiye’deki tüm sektör kuruluşlarına da standlarımızda yer verilmesine özen gösterilecektir. Bu fuarlara katılacak kuruluşların ICVB’na başvurmaları ve bu kuruluş tarafından katılımcıların Bakanlığımıza ve ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize bildirilmesi gerekmektedir.

 7-       Fuar takviminde yer alan deniz turizmine yönelik ihtisas fuarları olan Londra Boat Show, Düsseldorf Yatçılık, Genova Yatçılık, Moskova Yatçılık, Paris Denizcilik ve Kieler Yatçılık Fuarlarında bu konuda ihtisaslaşmış kuruluşların yer alması önem taşıdığından, bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın belirlenmesi ve standlarımızda yer verilmesi işlemleri ilgili  Müşavirlik/Ataşeliklerimizin sorumluluğunda istemeleri halinde Deniz  Ticaret Odaları ile birlikte organize edilecektir.

 8-       Deniz turizmi ve kongre-incentive faaliyetlerine yönelik bu fuarlara katılacak sektör kuruluşlarımızın ICVB, Antalya Kongre ve Ziyaretçi Bürosu, İzmir Kongre ve Ziyaretçi Bürosu ve Deniz Ticaret Odalarının sorumluluğunda tanıtıcı yayın, katalog, broşür, afiş, CD, hediyelik eşya vb. materyallerin hazırlanması ve dağıtımının sağlanması gerekmektedir.

 9-        Standlarımızda bağımsız yer almak suretiyle katılacak işletme ve kuruluşlarla ilgili olarak;

 a)        Bağımsız olarak yer almak suretiyle katılmak isteyen işletmelerin doğrudan ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir.

 b)       İlgili Müşavirlik/Ataşeliklerimiz, fuar sırasında yürütülecek çeşitli aktivitelerin/hizmetlerin (enformasyon memuru, kokteyl, gösteri, ikram vb.) üstlenilmesi veya katkıda bulunulması karşılığında bağımsız olarak yer almak isteyen işletmelere yer tahsis edebilecektir. Fuarlarda Bakanlığımızca kiralanan alanlar sınırlı olduğundan ve bağımsız standların düzenlenmesinde, katılımcıların sayısı önemli bir etken olduğundan fuarlara katılmak isteyen işletmelerin ilgili Müşavirlik/Ataşeliklerimize zamanında başvurmaları gerekmektedir.

 c)        ITB Berlin, MITT Moskova ve WTM Londra 2012 Fuarları ağırlıklı olarak  tüketiciye yönelik bir fuar olmayıp sadece turizm sektörü profesyonellerinin katıldıkları fuarlar olması nedenleriyle standlarımızda öncelikle pazarlama ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acentaları, oteller, hava yolu şirketleri vb. profesyonel kuruluşlara yer verilebilecektir. Bakanlığımız standlarında bireysel katılımcı olarak katılacak sektör kuruluşlarına ayrılacak olan özel standların tefriş, dekorasyon ücretleri ve standların m2 büyüklükleri ile ilgili bilgiler bilahare duyurulacaktır. (Özellikle ITB Berlin Turizm Borsası tüketiciye yönelik bir fuar olmadığından standımızda sadece pazarlama ağırlıklı tur operatörleri, seyahat acenteları, oteller, hava yolları şirketleri, TÜRSAB, TÜROB, TYD gibi kuruluşlara yer verilebilecektir.)

 d)       Ülkemiz standlarında yer alacak işletmelerin Türkiye dışındaki destinasyonlarının tanıtılmasına ve pazarlanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

 e)        Katılımcılar Bakanlığımız standlarında aynı standardın yansıtılması açısından standlarımızda Bakanlığımızca belirlenmiş olan konsept ve yaklaşıma uyacaklardır.

f)        Bakanlığımız standlarında yer alan katılımcıların kapanış tarihinden önce standları terk etmemeleri ve standların boş bırakılmaması gerekmektedir. Tahsis edilen standların boş bırakan kuruluşlara bir sonraki fuarımızda yer verilmeyecektir.

                Fuar listesinde yer almakla birlikte fuar öncesinde fuar idarelerince iptal edilecek veya Bakanlığımızca katılınmasından vazgeçilecek fuarlar olduğu takdirde buna ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

 2012 fuar listesine ulaşmak için tıklayınız