T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi (2012-2015)

Tanıtma Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takvimi
2012-2015

Uluslararası Kongreler ve Toplantılar Takviminde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen uluslararası kongre, konferans, sempozyum vb. toplantılar yer almaktadır.

Ülkemizde ileri tarihlerde yapılacak olan uluslararası kongre, sempozyum, seminer ve faaliyetlere ilişkin bilgileri Uluslararası Toplantılara Ait Bilgi Formu'na işleyerek 0312-212 85 90 nolu faksa veya kongre.etkinlik@kulturturizm.gov.tradresine gönderebilirsiniz.